Verkenningsbrigade van het KNIL langs de hoofdweg in bivak Penajoeng te Koetaradja tijdens de tweede Atjehexpeditie