En Opel op de suikerfabriek Poerwodadi bij Magetan