Gereed maken voor transport van een maquette van het Instituut Pasteur te Bandoeng in het Koloniaal Instituut, dat zal worden tentoongesteld in het Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York
Maquette van het Instituut Pasteur te Bandoeng en symbolische voorstelling van de activiteit dier instelling (Enderberg). Emballeeren in het K.I.