Leerlingen van de Keucheniusschool te Yogyakarta, Java, staan klaar om met autobussen een excursie naar de Borobudur te maken.
Djocja. Java. Leerlingen van de Keucheniusschool klaar om in autobussen een excursie naar de Boroboedoer te maken.