Henri Maclaine Pont, Architect tussen twee werelden
Over de perikelen rond het ontstaan van de gebouwen van een hogeschool, het 'Institut Teknologi Bandung'