Gustave Rolin-Jaequemyns (links), die van 1893 tot circa 1899 werkzaam was in Bangkok om daar het staatsbestel te hervormen, in zijn woning (2e van rechts)