Erepoort op het douaneterrein van Gorontalo ter gelegenheid van de komst van gouverneur-generaal A.C.D. de Graeff