De Nederlands-Indische Veeartsenschool en het Theeproefstation, Buitenzorg
Veeartsenijkundige school. Theeproefstation