Familie voor hun woning, vermoedelijk in de Minahasa met bedienden naast een rijtuig