Het Post- Telegraaf- en Telefoonkantoor te Solo
Postkantoor Solo 1938