Attributen gebruikt bij de opening van de Inlandsche Ambachtsschool van de Suikerfabrieken Ngelom, Peterongan, Somobito en Tjeweng op het terrein van Peterongan nabij Djombang