Museum en/of mogelijk het kantoor voor Toeristenverkeer, Singaradja