Het huis van de directeur van de 'Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers' in Jogjakarta
Woning van den Directeur van de voormalige Kweekschool van Inl. Onderwijzers. (Djogjakarta).