Het huis van een onderwijzer van de Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren
Voormalige Opleidingsschool Serang. Woning Inl. Onderwijzer. Res. Bantam.