Het gouvernementskantoor en de protestantse kerk (links) te Jogjakarta