Atelier of woonkamer, vermoedelijk op Java, met aan de wand foto's van de firma Charls met linksboven het portret van Theo Charls en Anna Bausch