Kerkhof, waarschijnlijk gelegen aan het Hooge Pad te Makassar