Gouvernementskantoren, gelegen aan de Lower Albert Road te Hong Kong