Advies betrekkelijk uitbreidingswerken voor de Gemeente Watervoorzieningen van Soerabaja No. 1
Extra-bijvoegsel behoorende bij het gemeenteblad van Soerabaja