Afscheepinstallatie, personeelswoningen en droogovens van bauxietonderneming N.V. Nibem bij Straat Kidjang in de Riouw-Archipel