Twee vrouwen in de tuin van het Atjeh-Hotel te Koetaradja