Kantoor van de Javasche Bank in Jogjakarta
Djokja-kantoor