Chemicaliënhandel 'De Vijzel' (rechts) aan een straat te Madioen