Landhuis Gedeh, vermoedelijk de administrateurswoning van theeonderneming Gedeh bij Tjiandjoer