"128. Typische huizen in de marapoe-kampoeng Sodan van het landschap Lamboja, West-Soemba. Links op het middenplan Ds. Wielenga, nog meer naar links een inlander: 20 nov. 1910" Beschrijving is van G.P. Rouffaer zelf