Huis in een militair kampement van de Koninklijke Landmacht te Tasikmalaja