Hollandsch-Chineesche School te Madiun, Oost-Java
Hollandsch-Chineesche school te Madioen.