Fabriek voor de verwerking palmolie in aanbouw van de Liberta-Nijkerk van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam in de onderafdeling Simaloengoen en de Karolanden