'Puckie' Bitter op de trap voor een woning met twee honden op Java