Het kantoor van de suikerfabriek van Poerworedjo, Midden-Java
Fabriekskantoor