Huis in het kampement van de Koninklijke Landmacht te Mangoenredja bij Tasikmalaja