Museum en/of mogelijk het kantoor voor Toeristenverkeer, Singaradja
Bali. Museum te Singaradja.