Spooremplacement van suikerfabriek Redjo-Agoeng bij Madioen