A.F. Aalbers (1897-1961)
Ondogmatisch modernist in een koloniale samenleving