"Groet uit Baujermasin" Banjermasin is abusievelijk als Baujermasin gespeld