Waringins op de aloen-aloen te Jogjakarta in 1756 geplant door de eerste sultan