Ambtswoningen voor hogere medewerkers van de Surinaamse bauxietmaatschappij
2nd Staffwoningen der Surinaamse Bauxiet Mij, Moengo