De Theetent op de Jaarbeurs tijdens het Theecongres in 1924, Bandoeng
Java: Bandoeng. Tijdens het Theecongres 1924. De Theetent op de Jaarbeurs.