Bronzen voorwerp bij de woning van Hadji Abdoelrachman te Seloemboeng bij Blitar