Rivier naast de administrateurswoning bij suikerfabriek Poerwodadi bij Magetan