Kolonisatiekampong op het terrein van oliefabriek Nijkerk van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam in de onderafdeling Simaloengoen en de Karolanden