Het fort "Du Bus" te Pontianak, gezien vanuit een der officierswoningen