"Heemaf" stand in de machinehal op de Jaarbeurs in Bandoeng