Magazijn en werkplaats Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken
GEBEO
Centraal magazijn