Bankgebouw Javasche Bank Makassar
Bank Indonesia
Agentschapskantoor
Agentschapsgebouw