Kartinischool Buitenzorg
Lagere Hollands-Inlandse school