Kantoor BPM Soerabaja
Bataafsche Petroleum Maatschappij