Kantoorgebouw ANIEM Soerabaja
Algemene Nederlands-Indische Electriciteits Maatschappij