Kantoorgebouw NIS Djokjakarta
Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij