Kantoorgebouw ESCOMPTO Bandoeng
Nederlands-Indische Escompto Maatschappij